KIK – Wij zijn een leuke groep

Doel, werkwijze en trainingsinformatie KIK-Wij zijn een leuke groep

Bij het groepstraject KIK – Wij zijn een leuke groep werken we in ca. 8 workshops met de groep aan het creëren en vasthouden van een prettige sfeer.

 

Een zorgeloze schooltijd

We willen dat kinderen het fijn hebben op school en aardig zijn voor elkaar. Een fijne school geeft een veilige basis, waarin kinderen makkelijker worden gestimuleerd om te leren, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Een veilig, positief klimaat, waarin kinderen meer inzicht en zelfvertrouwen krijgen en zich kunnen ontwikkelen, plezier hebben en genieten.

 

Pesten doet pijn

Inmiddels is bekend dat maar liefst 85% van de kinderen betrokken is bij pestsituaties.

Lees meer

Ofwel ze worden gepest of ze pesten zelf of ze zijn meeloper of ze laten de pesters hun gang gaan. Dat dit de schoolprestaties nadelig beïnvloedt, tot veel verdriet kan leiden en nare vormen kan aannemen, is eveneens bekend. Op veel scholen is daarom een pestprotocol. Helaas is dit vaak niet toereikend. De klassen zijn groot, de leerkrachten kunnen niet elk moment van de dag alle kinderen in de gaten houden en hebben ook pauzes nodig. En juist op het schoolplein, in de wandelgangen en in de kleedkamers weten pesters dat ze ongezien hun gang kunnen gaan.

 

De KIK biedt leerkrachten, ouders en kinderen daarom handvatten om actief te werken aan inlevend vermogen, weerbaarheid, expressieve vaardigheden, respect voor elkaar en zelfvertrouwen.

 

Trainingsinformatie KIK-Wij zijn een leuke groep

Samen

Een goede sfeer, waarin je aardig bent voor elkaar, maak je samen. Kinderen, leerkrachten, alle betrokkenen op school. Iedereen heeft daarbinnen zijn eigen rol.

Onderwerpen die bij de training worden behandeld zijn onder meer: aandacht, oog en oor hebben voor elkaar, ken jezelf en ken de ander, elkaar respecteren, helpen, steunen, samenwerken, leiden/volgen, iets willen delen en elkaar iets gunnen. Als je samen iets voor elkaar krijgt, dan geeft dat voldoening, een goed gevoel, trots.

 

Leuk

Als je samen een aardige groep bent/wordt, dan heb je het leuk met elkaar.

Tijdens de workshops doen we allerlei oefeningen met expressie, muziek, beweging, toneel/rollenspellen. Spelenderwijs leren de kinderen.

 

Ruimte

Voor veel oefeningen is ruimte prettig. De KIK is dan ook niet in de klas, maar bijvoorbeeld in een speellokaal of de gymzaal.

 

Allemaal betrokken

Om een aardige groep te kunnen zijn, is betrokkenheid van leerkrachten, pleinwachten en gymleerkracht essentieel: zij kunnen inspelen op situaties die zich voordoen. Het is hiernaast belangrijk om de ouders te informeren en deelgenoot te maken van de training.

 

De Training ‘KIK-Wij zijn een leuke groep’ wordt vaak aangevuld met een KIK-Leerkrachtentraining, zodat het geleerde en de ontwikkelingen in de groep kunnen worden vastgehouden en voortgezet.

 

Voor ouders kan een informatieavond worden georganiseerd: hiermee geven we inzicht en kunnen ouders er met hun kind over praten, zodat thuis en school gekoppeld zijn.

 

Samen zorgen dat iedereen beter uit de verf komt

Bij KIK – Wij zijn een leuke groep leert de groep om aardig voor elkaar te zijn.

Zodat iedereen lekker in zijn vel zit en beter uit de verf komt.

 

Graag vertellen we u meer over KIK – Wij zijn een leuke groep (Ariane Offerhaus: 06-21275508 of info@kikditbenik.nl)