Communicatie en Presentatie – Advies, Coaching & Training

Offerhaus Communicatie is er op gericht mensen plezier te geven in het spreken. Iedereen kan zichzelf verbeteren op het gebied van presentatie en communicatie: dat geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel. En als je lekkerder in je vel zit, kom je ook beter uit de verf.

 

Wij geven coaching, trainingen/workshops om gesprekken en presentaties effectiever en boeiender te maken. En om de interne communicatie te versoepelen.

Ingrediënten van de coaching/training zijn: persoonlijke aandacht, pragmatiek, inventiviteit, durf, uitstraling, plezier, interactie en creativiteit.

 

Gedurende de trainingen en coaching komen allerlei onderwerpen aan bod, aan de hand van de zes pijlers van communicatie volgens het Ster-model: spreken, luisteren, inhoud, vorm, creativiteit en ‘ik’.