KIK – dit ben ik! voor het Voortgezet Onderwijs

Wie ben ik en wat doe ik?

Veel pubers doen stoer en roepen van alles. De krachttermen en oordelen vliegen je om de oren. Anderen lijken onbereikbaar en er komt nagenoeg niets meer uit.

Maar hoe voelen de kinderen zich nou echt? Hoe blijf je als ouder of leerkracht aangesloten? Hoe help je je kind bij zijn/haar ontwikkeling?

Lees meer

Op de middelbare school is het in de ogen van kinderen vaak een kwestie van handhaven en overleven. Schoolwerk lijkt soms wel een bijzaak; belangrijker zijn vragen als: zeg je de goede dingen, draag je de goede merken, heb je de goede vrienden, maak je de goede opmerkingen in de klas (als je dat al durft), ben je cool, word je geaccepteerd, hoor je erbij, etc.? Sommige pubers kruipen in hun schulp en komen niet (meer) tot hun recht. Anderen overschreeuwen hun onzekerheid, maken grapjes ten koste van anderen, ontpoppen zich tot pesters en verharden. Uitlachen lijkt hun tweede natuur geworden. En dan is er de groep meelopers die meewaait met alle winden en de zwevende groep volgers/toekijkers, die zich over het algemeen niet durft uit te spreken en geen stelling neemt. De meeste kinderen willen vooral niet uit de toon vallen – de angst om gepest te worden is groot – en doen hun best om op elkaar te lijken. En dat is zonde, want ze zouden zich vast veel prettiger voelen en beter presteren, als ze meer zichzelf konden zijn en juist hierom zouden worden gewaardeerd.

 

De KIK-training is voor al die kinderen, waarbij je het gevoel hebt dat ze meer in hun mars hebben, beter tot hun recht zouden kunnen komen en waarbij een extra steuntje in de rug wel zeer welkom is. Gewoon omdat het zo veel fijner is wanneer je lekkerder in je vel zit.

Inschrijfformulier

U kunt uw kind opgeven door middel van het inschrijfformulier. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en volgorde van aanmelding. De cursusdata en tijd voor uw kind worden u dan zo spoedig mogelijk doorgegeven, zodra de groep compleet is.

 

Doel, werkwijze en trainingsinformatie KIK-dit ben ik

‘KIK – Dit ben ik!’ heeft tot doel kinderen beter uit de verf te laten komen. Door hun gevoel van eigenwaarde te vergroten en hen te leren om op een meer opbouwende manier met elkaar om te gaan. Zodat ze lekkerder in hun vel zitten en evenwichtiger in het leven staan.

Achtergrond en werkwijze

We hebben ‘KIK-dit ben ik’ ontwikkeld vanuit onze achtergrond en ervaring op het gebied van communicatie, logopedie en presentatie.

We werken op een praktische manier, aan de hand van oefeningen en rollenspellen, waarbij de kinderen leren zich te ontspannen en zich positief op te stellen. En we sporen ze aan om hun creativiteit en humor in te zetten.

 

-In 8 workshops werken de leerlingen in een groep (ca. 10/15) aan hun sociale vaardigheden, weerbaarheid, inlevend vermogen, communicatie- en presentatievaardigheden, expressie en zelfvertrouwen. Zodat ze op een positieve manier durven te laten zien en horen wie ze zijn en wat ze kunnen!

 

Op een toegankelijke manier wordt er gewerkt aan o.a. omgaan met elkaar, inlevend vermogen, logopedische vaardigheden, expressie, en luisteren naar elkaar. Naast weerbaarheid en sociale vaardigheden komen communicatie en presentatie aan bod, o.a. het houden van presentaties en improviseren zonder dicht te klappen of zichzelf te overschreeuwen. En er wordt aandacht besteed aan pesten en natuurlijk aan respect, eigenwaarde en durf.

 

-Er wordt cursusmateriaal meegegeven in de KIK-map, met oefeningen en opdrachten voor thuis, maar er wordt geen echt ‘huiswerk’ gegeven. Het gaat bij KIK om meedoen: een actieve houding en inzet tijdens de cursus.

 

-De cursus wordt gegeven door 2 ervaren trainers van Offerhaus Communicatie. Al 10 jaar geven wij deze sociale vaardigheden-/ communicatie & expressietraining voor kinderen.

 

-Er is plaats voor ca. 10/15 kinderen per trainingsgroep. Het minimum aantal deelnemers is 6.

 

-U kunt uw kind opgeven door middel van het inschrijfformulier. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en volgorde van aanmelding. De cursusdata en tijd voor uw kind worden u dan zo spoedig mogelijk doorgegeven, zodra de groep compleet is.

Intake, KIK-informatieavond en evaluatie

Voorafgaand aan de training wordt elke deelnemende leerling verzocht een intake-formulier in te vullen, waar mogelijk aangevuld door ouders en leerkrachten.

 

Ook geven we een KIK-informatieavond voor ouders en leerkrachten. Door hen bij de training te betrekken kan op meerdere fronten aan dit onderwerp aandacht worden besteed, hetgeen de effectiviteit verhoogt.

 

Tussentijds en na afloop van de KIK wordt geëvalueerd.

Wanneer, waar en kosten

De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd/klas en volgorde van aanmelding. De cursusdata en tijd voor uw kind worden u dan zo spoedig mogelijk doorgegeven.

 

Locatie:           Gymzaal Basisschool Het Mozaïek, vd Eijndestraat 24, Den Haag (in het Statenkwartier achter de speeltuin aan de Frederik Hendriklaan)

 

Kosten:            295,- euro (betaling vooraf, bij inschrijving).

Omdat er logopedische elementen in de KIK-training zijn verwerkt en de kinderen logopedisch gescreend worden, kunt u het bedrag na afloop van de training deels declareren bij uw zorgverzekering. (zie uw eigen polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

Lees meer

De meeste zorgverzekeraars hebben logopedie in hun basispakket zitten, maar de uitvoering verschilt. Wij bemiddelen hierin niet. Na betaling ontvangt u van ons aan het einde van de training een factuur voor het logopedische gedeelte. U dient hiervoor al uw verzekeringsgegevens in te vullen, te weten het relatienummer en het BSN. De factuur kunt u na afloop van de training indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. U krijgt dan meestal een deel van het logopediegedeelte terug van de verzekering (afhankelijk van het beleid van de overheid).

Trainingsonderwerpen

Tijdens de KIK ontdekken de kinderen aan de hand van oefeningen en in spelsituaties van alles op het gebied van sociale vaardigheden, communicatie, presentatie en expressie en leren ze hun eigen capaciteiten beter te benutten. Ieder wordt aangemoedigd om op zijn/haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen, met humor en plezier.

 

-Hun communicatieve vaardigheden worden vergroot (adem, stem, intonatie en uitspraak, mimiek en houding).

 

-Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en aan het verruimen van inzicht (weerbaarheid, inlevend vermogen, samenwerken, omgaan met lastige situaties, faalangst, (cyber-)pesten, stress en tegenslag).

 

-En er wordt geïmproviseerd en gepresenteerd voor de camera, met aandacht voor logische opbouw, overtuigingskracht en originaliteit.

 

In de KIK voor het Voortgezet Onderwijs komen allerlei onderwerpen aan bod aan de hand van zes pijlers van communicatie, volgens het Stermodel: spreken, luisteren, inhoud, vorm, creativiteit en ‘ik’.

In de KIK training leer je

Spreken:

-van alles op het gebied van communicatie en logopedie: adem, houding, stem en spraak, zodat je je verstaanbaar kunt maken.

-alert en weerbaar te zijn, je woordje te durven doen met respect voor jezelf en de ander.

Luisteren:

-genuanceerder te luisteren, je inleven in een ander, de ander ook de tijd en ruimte te gunnen, en de dingen vanuit een ander perspectief proberen te zien.

-socialer omgaan met elkaar, beseffen wat (cyber)pesten voor effect heeft op een ander en durven op te komen voor een ander.

Inhoud:

-spreekbeurten, presentaties en debatten voor te bereiden.

-leren argumenten te verzamelen en te formuleren

Vorm:

-jezelf te presenteren; hoe kom je over, wat straal je uit, klopt dat met wie je wilt zijn?

-spreekbeurten en presentaties op een creatieve en oorspronkelijke manier vorm te geven.

Creativiteit:

-je uiten op een meer expressieve manier

-te improviseren voor publiek en camera.

‘Ik’:

-keuzes te maken en een eigen mening te vormen en daarvoor uit te durven komen

-en je leert wat het is om jezelf te durven zijn. Zodat je met meer zelfvertrouwen in het leven staat.

KIK dit ben ik! op school

Bij voldoende deelnemers van één school is het mogelijk om de KIK-training bij u op school te laten plaatsvinden. Wij geven de training onder schooltijd in de gymzaal of een ruim lokaal. Een formule die erg positief is ontvangen door kinderen, leerkrachten en ouders. De indeling van de groepen gebeurt in overleg.

 

Ook brengen we graag onze KIK-folders bij u langs voor leerkrachten, IB’ers en ouders. We kijken ernaar uit om ook dit jaar weer met veel scholen contact te hebben.

 

KIK dit ben ik – voor de basisschool

KIK – op naar de brugklas

 

Voor meer informatie en indien u vragen heeft kunt u ons mailen op info@kikditbenik.nl of bellen (Ariane Offerhaus: 06-21275508).