KIK – Leerkrachtentraining

Als docent/leerkracht heb je de belangrijke en waardevolle taak om kinderen en jongeren te leren om zich te ontwikkelen en ze hierbij te begeleiden, in een veilige, opbouwende omgeving. En ook als leerkracht blijf je je natuurlijk altijd ontwikkelen.

 

Doel van de KIK-Leerkrachtentraining is het geven van tips en handvatten aan leerkrachten, bijv. om de sfeer te helpen bewaken, signalen (bijv. pesten) te herkennen en hierop in te spelen. Zowel in de klas als daarbuiten, zowel preventief als reactief. We hopen op deze manier bij te dragen aan een positief klimaat op scholen. Zodat leerkrachten en hun groep/klas beter uit de verf komen.

Lees meer

Leerkrachtentraining wordt in overleg samengesteld, vaak in de vorm van een workshop, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld op een leuke manier, met herkenning, verrassing en energie. Zo kunnen de leerkrachten actief meedoen aan opdrachten, spellen en oefeningen, die bijdragen aan bewustwording, het krijgen van inzicht en die praktisch toepasbaar zijn.

Voorbeelden van onderwerpen die kunnen worden behandeld:

-Een fijne klas/school: creëren en behouden van een fijne basis, een veilig klimaat waarin kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen, plezier te hebben en te genieten.

 

-Een sterk, leuk en opbouwend team: samenwerken en communiceren

 

-Iedereen is anders: herkennen van en omgaan met ‘ongelijkheid’ tussen de kinderen, werken aan inlevend vermogen bij de groep

 

-Verbaal en non-verbaal gedrag en communicatie, hoe kom je over/hoe komt de ander over.

 

-Populariteit en onzekerheid: herkennen van en omgaan met signalen van kinderen die niet lekker in hun vel zitten, vriendschappen, groepsprocessen.

 

-Pesten: herkennen van en omgaan met pesten, cyber/digitaal pesten, plaag- versus pestsituaties (ook als de kinderen niet in de klas zijn), opkomen voor een ander.

 

-Durfal of faalangst: creativiteit, improvisatie en expressie stimuleren op een opbouwende manier.

 

De KIK-Leerkrachtentraining kan goed worden gekoppeld aan de Training ‘KIK-wij zijn een leuke groep’ en aan een ouder-informatieavond over het betreffende onderwerp.

Trainingskosten zijn in overleg, afhankelijk van groep en wensen.

 

Graag vertellen we u meer over de KIK – Leerkrachtentraining. Neemt u hiervoor contact op met Ariane Offerhaus (info@kikditbenik.nl of 06-21275508