KIK dit ben ik! voor de Basisschool

Voor wie is de cursus KIK-dit ben ik

U weet dat uw kind meer in zijn mars heeft, maar het komt te weinig uit de verf?

Dit kan bijvoorbeeld komen door één of meer van de volgende punten:

 

 • Komt niet genoeg voor zichzelf op
 • Doet heel sociaal, wil het iedereen naar de zin maken en cijfert zichzelf hierdoor teveel weg
 • Vervalt in bazig gedrag, gaat soms gek doen in gezelschap, of overschreeuwt zichzelf
 • Lijkt geen goed inzicht te hebben in groepsprocessen/ vriendschappen

Lees Meer

 • Ziet op tegen boekbesprekingen en spreekbeurten e.d.
 • Durft niet altijd zijn of haar zegje te doen in de groep
 • Legt de lat vaak erg hoog voor zichzelf
 • Heeft geen optimaal zelfbeeld
 • Wordt weleens gepest of buitengesloten
 • Pest zelf weleens, lacht anderen uit, of doet -uit onmacht- mee met pesters
 • Zegt vaak nét het verkeerde en kweekt ergernis bij anderen
 • Komt geremd over, zou wat losser mogen zijn
 • Is wat onzeker, verlegen, gesloten, angstig of te bescheiden
 • Voelt zich niet gemakkelijk als de aandacht op hem/haar is gericht
 • Geeft niet makkelijk een eigen mening
 • Wordt ondergesneeuwd
 • Wordt faalangstig genoemd door een (sport)leerkracht
 • Reageert zich af op anderen (vaak broertjes/ zusjes)
 • Reageert vaak overdreven (stil, huilerig, boos, druk, raar, teleurgesteld)
 • Vervalt opeens in onheus gedrag: liegen, overdrijven, of gaat opscheppen

De KIK-training is voor al die kinderen, waarbij je het gevoel hebt dat ze beter tot hun recht zouden kunnen komen en waarbij een extra steuntje in de rug wel zeer welkom is. Gewoon omdat het zo veel fijner is wanneer je lekkerder in je vel zit.

Doel, werkwijze en trainingsinformatie KIK-dit ben ik

‘KIK – dit ben ik!’ heeft tot doel kinderen beter uit de verf te laten komen. Door hun eigenwaarde te vergroten en hen te leren op een meer opbouwende manier met elkaar om te gaan. Zodat ze spelenderwijs lekkerder in hun vel zitten en evenwichtiger in het leven staan.

Achtergrond en werkwijze

We hebben KIK ontwikkeld vanuit onze achtergrond en ervaring op het gebied van communicatie, logopedie en presentatie. We werken op een praktische manier, aan de hand van oefeningen en rollenspellen, waarbij de kinderen leren zich te ontspannen en zich positief op te stellen. En we sporen ze aan om hun creativiteit en humor in te zetten.

 

-In 8 workshops werken de kinderen in een kleine groep (ca. 10) aan hun weerbaarheid, inlevend vermogen, expressieve vaardigheden en zelfvertrouwen. Zodat ze op een positieve manier durven te laten zien en horen wie ze zijn en wat ze kunnen!

Lees meer

De workshops zijn laagdrempelig en vrolijk. Op een toegankelijke manier wordt er gewerkt aan o.a. omgaan met elkaar, inlevend vermogen, logopedische vaardigheden, expressie, en luisteren naar elkaar. Naast weerbaarheid en sociale vaardigheden komen communicatie en presentatie aan bod, wordt er aandacht besteed aan pesten en natuurlijk aan respect, eigenwaarde en durf.

De groteren werken verder onder meer aan het houden van spreekbeurten en improviseren zonder dicht te klappen of zichzelf te overschreeuwen.

 

-De cursus wordt gegeven door 2 ervaren trainers van Offerhaus Communicatie. Al 10 jaar geven wij deze sociale vaardigheden-/ communicatie & expressietraining voor kinderen.

 

-Er is plaats voor 10 kinderen per trainingsgroep. Het minimum aantal deelnemers is 6.

Inschrijfformulier

U kunt uw kind opgeven door middel van het inschrijfformulier. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en volgorde van aanmelding. De cursusdata en tijd voor uw kind worden u dan zo spoedig mogelijk doorgegeven, zodra de groep compleet is.

 

Er wordt cursusmateriaal meegegeven in de KIK-map, met oefeningen voor thuis, maar er wordt geen echt ‘huiswerk’ gegeven.

Wanneer, waar en kosten

Twee keer per jaar wordt de KIK-training gegeven. De nieuwe ronde ‘KIK-dit ben ik’ start na de vakantie:

 

Voorjaar 2024:

KIK 1 (groep 2 t/m 4/5) : vrijdag 15.20-16.15
KIK 2 (groep 5/6 t/m 8) : vrijdag 16.20-17.15
In de schoolvakanties is er geen KIK.

Locatie:

Gymzaal Basisschool Het Mozaïek, vd Eijndestraat 24, Den Haag
(in het Statenkwartier achter de speeltuin aan de Frederik Hendriklaan).

Kosten:

295,- euro (betaling vooraf, bij inschrijving).
Omdat er logopedische elementen in de KIK-training zijn verwerkt en de kinderen logopedisch gescreend worden, kunt u het bedrag na afloop van de training deels declareren bij uw verzekering. (zie uw eigen polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

Lees Meer

De meeste zorgverzekeraars hebben logopedie in hun basispakket zitten, maar de uitvoering verschilt. Wij bemiddelen hierin niet. Na betaling ontvangt u van ons aan het einde van de training een factuur voor het logopedische gedeelte. U dient hiervoor al uw verzekeringsgegevens in te vullen, te weten het relatienummer en het BSN. De factuur kunt u na afloop van de training indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. U krijgt dan meestal een deel van het logopediegedeelte terug van de verzekering (afhankelijk van het beleid van de overheid).

 

Indien u vragen heeft, kunt u ons bellen (Ariane Offerhaus: 06-21275508) of mailen op info@kikditbenik.nl.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de KIK-training

Tijdens de KIK ontdekken de kinderen in spelsituaties van alles op het gebied van sociale vaardigheden en leren ze hun eigen capaciteiten beter te benutten. Ieder wordt aangemoedigd om op zijn/haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen.

* Hoe ga je om met elkaar, hoe laat je ieder in z’n waarde

* Hoe spreek je duidelijker (adem, stem, verstaanbaarheid)

* Hoe kom je over (uitstraling, houding, mimiek)

* Hoe luister je en leef je je in, hoe toon je interesse en respect

* Hoe ga je om met plaag- en pestsituaties. Durf je op te komen voor jezelf, en ook voor een ander

* Hoe zet je je creativiteit in (expressie, fantasie, improvisatie)

* Hoe wordt het houden van een spreekbeurt makkelijker en leuker

* Hoe kom je beter uit de verf en zit je lekkerder in je vel

 

KIK - dit ben ik! op school

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor een KIK-training bij u op school.

 

Bij voldoende deelnemers van één school is het ook mogelijk om de KIK-training bij u op school te laten plaatsvinden. Wij geven de training onder schooltijd in de gymzaal of een speellokaal. Een formule die erg positief is ontvangen door kinderen, leerkrachten en ouders. De indeling van de groepen wordt door uzelf bepaald (in overleg) en is dan bijvoorbeeld:

I: groep 2 / 3 (maximaal 10 kinderen)

II: groep 4 / 5 (maximaal 10 kinderen)

III: groep 6 /7/ 8 (maximaal 10 kinderen)

Ook brengen we graag onze nieuwe KIK-folders bij u langs voor leerkrachten, IB’ers en ouders. We kijken ernaar uit om ook dit jaar weer met veel scholen contact te hebben.

 

KIK – Op naar de Brugklas

KIK dit ben ik – Voor het Voorgezet Onderwijs