Coaching & Trainingen/Workshops

Het aanbod van onze trainingen/ coaching concentreert zich rond de pijlers communicatie en presentatie. Aangezien geen bedrijf en geen persoon hetzelfde is en wij samen met de cliënt de uitgangspunten en de doelen van ieder trainingstraject bespreken, is ons pakket flexibel.

De werkmethode: in goed overleg

Wij vinden het belangrijk om met onze cliënten van gedachten te wisselen zodat we een gerichte training of coaching kunnen geven. In overleg met cliënt wordt een specifiek programma ontwikkeld, inclusief begroting en planning. De coaching/training wordt afgestemd op het werkgebied en het niveau van de deelnemers. Gedurende en na afloop van de coaching/training wordt geanalyseerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Eigen inzet van het individu en het teamgevoel

Tijdens de coaching, training en workshops worden de deelnemers aangemoedigd zichzelf te zijn: doel is om het beste uit eenieder te halen en de cursisten te leren om optimaal gebruik te maken van hun eigen afzonderlijke capaciteiten. Middels eenvoudige, pragmatische tips, oefeningen en inzichten worden de vaardigheden uitgebreid. Bij workshops in groepen speelt ook de interactie en de samenwerking een grote rol.

 

Programmaonderdelen zijn bijvoorbeeld speciale cases, rollenspellen, luistervaardigheid- en improvisatieoefeningen. Vaak maken we gebruik van video/film.

Iedere deelnemer werkt vanuit zijn of haar eigen niveau

Binnen de training/ coaching wordt met iedere deelnemer gewerkt aan persoonlijke aandachtspunten, elk op hun eigen niveau.

Opbouw van workshops voor een hoger rendement

De opbouw en wijze van coaching & training zijn oorspronkelijk en enthousiasmerend. Om het rendement uit de coachings/ trainingen te optimaliseren, worden ze meestal in twee of meerdere delen gegeven. Een regelmatige opfriscursus kan ertoe bijdragen dat de kennis beter blijft hangen en een tweede natuur wordt.

De coachings en trainingen worden in overzichtelijke groepen of individueel gegeven. Er zijn deeltrajecten waarbij individuele begeleiding meer resultaat heeft en situaties waarbij grotere groepen een meerwaarde hebben. Dit laatste kan bijvoorbeeld bij motivatieprogramma’s goed werken. Veel bedrijven kiezen voor een samengestelde aanpak.